Kimler Src-5 Belgesi Almak Zorundadır ?

 • Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yapan bütün sürücüler bu belgeyi almak zorundadırlar.

Src Belgesi Eğitimi İçin Gerekli Olan Evraklar.

 • 2 Adet Resim
 • 1 Adet Diploma Fotokopisi
 • 1 Adet Ehliyet ve Kimlik Fotokopisi
 • 1 Adet SRC 3 veya 4 Belgesinin fotokopisi

SRC5 : Tehlikeli madde taşımacılığı

SRC 5 belgesi alabilmek için daha önce SRC 3 veya SRC 4 belgenizin olması gerekmektedir

TEMEL EĞİTİMİ

TEMEL EĞİTİM 19 ders saatidir. Bu eğitimi alan sürücüler Yanıcı katılar (Alüminyum tozu, Mangal kömürü, Neft yağı vs.) Oksitleyici maddeler, Organik maddeler (Nitrat,Suni gübre vs) Zehirli maddeler (Mikroplu (biyolojik) maddeler) Aşındırıcı asidik maddeleri (Asitler) taşırlar.

SRC 5 TANK EĞİTİMİ

TANK EĞİTİMİ 13 ders saatidir. Bu eğitimi alan sürücüler Yanıcı gazlar (LPG, Doğal gaz vs) , Zehirli gazlar (Asetilen,Etan,Amonyak) Yanıcı sıvılar (Benzin, Mazot ve Gazyağı) ve bunun gibi maddeler taşırlar.

Not: Tank eğitimi almak isteyen sürücüler mutlaka Temel eğitimi almak zorundadırlar

SRC-1-2-3-4-5 KURSLARIMIZLA KALİTELİ EĞİTİMİN ADRESİ.....

Src Belgesi Nedir ?

SRC BELGESİ: Uluslararası ve şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs gibi ticari araç kullanan şoförlerin Mesleki Yeterlilik Belgesi ´dir. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereğince hazırlanan “Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği”nin yürürlüğe girdiğinden ´´Araç sahibi olsun veya olmasın,´´ Ticari Taşıt kullanma Belgesi sahibi olan bütün şoförlerin SRC belgesi alma zorunluluğu vardır.25.Şubat.2003 tarihinden önce Sürücü Belgesi sahibi olanlar e-devlet üzerinden başvuru yaparak SRC belgesi sahibi olabilirler.

SRC belgesi olarak nitelendirilen yeni ticari arac sürücü belgesi olmayan ticari araç sürücüleri araçlarını kullanamayacakları Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıkça belirtilmiştir.

Kimler Src Belgesi Almak Zorundadır ?

 • Uluslar Arası Yolcu Taşimacılığı Yapanlar.
 • Yurt İçi Yolcu Taşımacılığı Yapanlar.
 • Uluslar Arası Yük (eşya, Kargo V.s.) Taşımacılığı Yapanlar.
 • Yurt içi Yük (eşya, Kargo V.s.) Taşımacılığı Yapanlar.
 • Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yapanlar.

Src Belgesi Eğitimi İçin Gerekli Olan Evraklar.

 • 2 Adet Biyometrik Resim
 • 1 Adet Diploma Fotokopisi
 • 1 Adet Adli Sicil Kaydı
 • 1 Adet İkametgah 
 • 1 Adet Ehliyet ve Kimlik Fotokopisi

SRC1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan/yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesidir.

SRC 1 DERS NOTLARI indirmek için TIKLAYINIZ


SRC2 : Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı yapan/yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesidir.

SRC 2 DERS NOTLARI indirmek için TIKLAYINIZ


SRC3 : Uluslarası eşya kargo taşımacılığı yapan/yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki yeterlilik belgesidir.

SRC 3 DERS NOTLARI indirmek için TIKLAYINIZ


SRC4 : Yurtiçi eşya kargo taşımacılığı yapan/yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesidir.

SRC 4 DERS NOTLARI indirmek için TIKLAYINIZ

 

(Üst Düzey Yönetici) ÜDY Nedir.
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve ve benzeri konumdaki veya bu ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ÜDY1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
ÜDY 2 : Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı
ÜDY 3 : Uluslarası eşya kargo taşımacılığı
ÜDY 4 : Yurtiçi eşya kargo taşımacılığı

(Orta Düzey Yönetici) ODY NEDİR?
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ODY 1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
ODY 2: Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı
ODY 3: Uluslarası eşya kargo taşımacılığı
ODY 4: Yurtiçi eşya kargo taşımacılığı

Ody,Üdy Belgelerini Kimler Almalıdır?

Karayolu taşıma yönetmeliğinin 12/e maddesine göre;

 • B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2, ve T1 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunanlar gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi (Üst Düzey Yönetici) ve bir adet ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi (Orta Düzey Yönetici) belgesine sahip kişileri,
 • A1, A2, A3, B2, C3, D2, F1, F2, G1, G2, G3, G4, H2, H1, K3, M1, N1, P1, T2, ve T3 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunanlar, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet orta düzey yönetici (ODY) belgesine sahip kişiyi,
 • K1 belgesi tüzel kişilik adına alınmış ise, en az bir adet ODY (Orta Düzey Yönetici) belgesine sahip kişiyi istihdam etmek zorundadır.
 • Bunlardan 25 Şubat 2006 tarihinden önce ÜDY için 5 (beş) ODY için 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlar, belgelerini eğitime ve sınava katılmaksızın doğrudan alma hakkına sahiptirler.

 

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis