Avcılık Belgesi İçin Gerekli Bilgiler

Avcılık Belgesi, 4915 Sayılı Kanun gereğince şartları taşıyan kişilere talepleri halinde verilen belgedir.

Av Döneminde Avlanmak İçin

11.7.2003 tarihinden sonra yivsiz tüfek ruhsatnamesi alanların avcı eğitimi kursuna katılarak avcılık belgesi almaları, avcılık belgesi olanların ocak ayında avcılık belgelerini vize yaptırmaları zorunludur.

Ayrıca bu kişilerin avlanma izin kartı almaları da zorunludur.

Bir Avcının Avlakta Avlanırken Yanında Bulunması Gerekli Olan Evraklar;

Avcıların yivsiz tüfek ruhsatnamesi, avcılık belgesi ve avlanma izin kartını üzerinde bulundurmaları zorunludur.

Avcılık Belgesi Alabilmek İçin Gerekli Olan Belgeler

  • Avcı Eğitim Kurs Bitirme Belegesinin aslı,
  • Üç adet vesikalık fotoğraf,
  • Muhtarlıktan alınan ikametgah belgesi,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Her Yıl Ocak Ayında Yaptırılan Avcılık Belgesi Vize İşlemleri İçin

Avcılık belgesi yıllık harcının Maliye veznesine yatırıldığına dair makbuz ile avcılık derneğine üye olduğuna dair dernekçe verilmiş tastikli yazı veya en son ödenen dernek aidat makbuzu ile birlikte İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne vize edilmektedir.

UYARI: Avcılık Belgesi sahiplerinin belgelerini her yıl ocak ayında vize yaptırmaları gerekli olup, yaptırmadığı takdirde aylık gecikme faizi ödenmesi gerekmektedir.

 

avcılıkla ilgili fotoğraflar ile ilgili görsel sonucu


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis