ALES SINAVINIZDA 10 YILDIR DEĞİŞMEYEN EĞİTMEN KADROMUZ İLE YANINIZDAYIZ

Derslerimiz birçok saat alternatifiyle İLLER ŞUBEMİZDE işlenmektedir. 


Ales Sınavları Hakkında Bilmeniz Gereken Temel Hususlar

Tüm yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde ALES sonuçları kullanılır. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde bu sonuçları ne şekilde kullanacaklarını adaylara duyururlar. Yükseköğretim kurumları seçme ve yerleştirme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabilirler.

 

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, araştırma görevlisi kadrolarına atanmak suretiyle yükseköğretim kurumları tarafından yurtdışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek adayların seçiminde de ALES sonuçları kullanılır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların ALES´e girmeleri zorunludur.

Yükseköğretim kurumları araştırma görevlilerinin atamalarında diğer değerlendirme ölçütlerinin yanı sıra ALES sonuçlarını kullanırlar. Kısacası, ALES sınavına girmeden ve bugünkü mevzuata göre en az 50 puan almadan herhangi bir yüksek öğretim kurumuna “Araştırma Görevlisi” olmak için başvuruda bulunmak mümkün değildir.

ALES´te sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanır. Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanır. Sınavda başarılı olmanın püf noktası zamanı iyi kullanabilmektir. Zira, soruların büyük kısmı hemen hemen her üniversite son sınıf öğrencisinin bilgi ve genel kültür düzeyine uygun sorulardır. Hızlı düşünebilen ve fazla oyalanmayan adaylar daha yüksek puan almaktadır.

 ALES Nedir ?

ALES,  yılda 3 kez yapılanan bir sınavdır.Sınava her dönem 130.000 ile 170.000 arasında aday katılmaktadır. Sınavda 50’ar sorudan oluşan Sayısal-1 ve Sayısal-2 testleri ile 100 sorudan oluşan sözel testi yer almaktadır.

Yüksek öğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ALES’e girme şartı vardı. Bu kadrolar için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekiyor.

ALES’e katılan adayların sözel, sayısal ve eşit ağırlıklı ALES puanları hesaplanacak. .

ALES’E Kimler Girebilir?

Dört yıllık herhangi bir lisans programından mezun olan herkes bu sınava girme hakkına sahiptir. ALES, Kasım ve Aralık aylarından olmak üzere yılda iki defa yapılır. Bu sınavda baraj eğer YÖK’e bağlı kurumlarda eğitmen olarak çalışma düşünülüyorsa(Akademik personel için) 70 normal yüksek lisans için ise 55 puandır. Kasım ayında sınava giren bir aday Nisan dönemi ve onu takip eden diğer dönemlerde de sınava gerebilir. Bu konuda bir sınırlama yoktur. Sınavdan alınan puanın geçerlilik süresi iki yıldır.

Sözel yetenek ve sayısal yetenek olmak üzere 50 + 50 = 100 soruluk iki bölümden oluşan bir sınavdır. Üç tip puan türü hesaplanır. Bunlar Sayısal-Ales Puanı , Esit Ağırlıklı-Ales Puanı ve Sözel Ales Puanı’dır. Hangi puan türü hedefleniyorsa o alana ağırlık vermek gerekir. Sözel bölüm; sözcükte anlam, cümlede anlam, cümle sıralama, paragraf ve akıl yürütme sorularından oluşur. Sayısal bölüm ise; sayılar, şekil bilgisi ve geometri sorularından oluşmaktadır.

ALES İle Nerelere Başvurabilirim ?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ÖSYM tarafından yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerektiği hükmü getirilmiştir.Akademik kariyere başlamanın yani bir yüksek lisans programına yerleşmenin ilk basamağı ALES’ten en az 55 puan almaktır. Yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere ikiye ayrılır.

Fen ve Edebiyat Fakültelerinden mezun olan öğrencilerin formasyon eğitimi alıp eğitim fakültesi mezunlarıyla aynı haklara sahip olabilmeleri için tezsiz yüksek lisans programını tamamlamaları gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programına yerleşen adaylar bu programı bitirdikten sonra doktora eğitimine başvurabilirler. Doktora eğitimi için her enstitünün puan barajı farklıdır. Bazıları ALES’ten 50 puan alma şartı koşarken bazıları 55 puan alma şartı koşmaktadır.

Bir yüksek lisans programını tamamlamış olanlar yalnızca doktora programına başvurma avantajı elde etmiş olmazlar. Bunun yanında bir devlet kurumunda görev aldıklarında yüksek lisans programını tamamladıkları için, yüksek lisans programını tamamlamamış bir memurdan daha yüksek derecede işe başlarlar. Ayrıca bazı A grubu memur alımında yüksek lisans şartı bulunmaktadır. Yalnızca devlet kadrosunda değil, özel sektörde çalışmayı düşünen bir aday için de lisans programını tamamlamış olmak büyük avantajlar sağlamaktadır. Çoğu zaman yüksek lisans programını tamamlamış olmak tercih sebebi olmaktadır.

 

 

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis