İLK YARDIM

Bir kaza ya da hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek için, ilaç kullanılmadan yapılan uygulamalara ilkyardım denir. 

İlkyardımda amaç nedir?
1.Yaşamı koruma ve sürdürülmesini sağlama 
2.Durumun kötüleşmesini engelleme 
3.İyileşmesini kolaylaştırma 

İlkyardımcının özellikleri ve sorumlulukları nedir?
1.Sakin ve telaşsız olmalı. 
2.Hastayı sakinleştirmeli. 
3.Çevreyi değerlendirip süren bir tehlike olup olmadığını belirlemeli. 
4.Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı. 
5.Çevredeki kişileri,sağlık kuruluşları, itfaiye ve güvenliğe haber vermeleri için organize etmeli. 
6.Hastanın durumunu değerlendirerek uygun ilk yardıma başlamalı. 
7.Hastanın sağlık kuruluşuna bir an önce ulaşmasını sağlamalı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İlkyardım yönetmeliği gereği, kurumların yönetmelikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri için kanunu süre 18 MART 2006 tarihinde dolmuştur.

Yönetmeliğin 16. maddesi gereği; Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20(yirmi) personel için 1(bir),

Mekanik cihazların bulunduğu, yangın riskinin yüksek olduğu, ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her 10 (on) personel için 1 (bir) olmak üzere “TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ” sertifikası almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur.

Kayıt için gerekli evraklar

Öğrenim şartı aranmamaktadır.(Okur-Yazar Olmak yeterli)

*Nüfus. Cüzdanı fotokopisi

*3 adet Fotoğraf

Eğitim Toplam 16 saatten oluşmaktadır.

Adaylar eğitim süresi sonunda teorik ve uygulama sınavına tabi tutulur. Sınavdan başarılı olunabilmesi için hem teorik hem de uygulamalı sınavlardan 100 tam puan üzerinden 85 puan alınması gerekmektedir.

Sınav hakkı 2(iki) dir. Bu sınavlardan başarısız olunması halinde, adaya KATILIMCI BELGESİ düzenlenerek verilir.

Başarılı olan adaylara geçerlilik süresi 3(üç) yıl olan Sağlık Müdürlüğünce onaylı;

İLKYARDIMCI SERTİFİKASI

İLKYARDIMCI KİMLİK BELGESİ verilir.

***3 (üç) yıllık geçerlilik süresi sone eren kişilere 8(sekiz) saat güncelleme eğitimi verilir.

İlgili resim


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis