TÜM ÖABT ALAN BRANŞLARINI AÇAN

TEK KURUM

Her yıl ÖABT alanında hazırladığımız yüzlerce adayımız arasında bölgesel ve ulusal başarıları ile başarımızı taçlandıran tüm öğretmen adaylarımıza teşekkürlerimizle...

Alanında uzman eğitmen kadromuz ile KPSS’de atanmanızda en önemli yüzdelik dilime sahip ÖABT sınavınızda kazanalar arasında olmak için kayıt için acele ediniz.

 

KPSS ÖABT Sınavı Hakkında Genel BİLGİLER

KPSS-Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. Adayların, KPSS’den almış oldukları puan ile öğretmen kadroları için Millî Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.


Puan Türleri için tıklayın.

Soru sayıları ve testlerin cevaplama süreleri aşağıdaki şekilde olacaktır:

Sınavda Uygulanacak Testler

Soru Sayısı

Sınav Süresi

Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60)

120

130 dakika

Eğitim Bilimleri

80

100 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
Alan Bilgisi Testi (60) Alan Eğitimi Testi (15)

75

120-150 dakika

Değerlendirmede, adayın en az bir ham puanı bulunmayan testlerin ağırlıklandırıldığı puan türleri hesaplanmayacaktır.

Öğretmen Atamalarında 40 Yaş Sınırı Kalktı Mı?

MEB öğretmenliğe ilk kez atanacaklar için 40 yaş sınırını kaldırdı. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 6 Mayıs 2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11'inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırıldı.

Kaldırılan maddede; "Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda h'len görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz" ifadeleri yer alıyordu.

Her branşın taban puanı, atama döneminde bakanlıkça ilan edilir, bu taban puanlar genel olarak ataması yapılacak öğretmen sayısına ve branşa bağlı olarak değişmektedir.

Atamalar

Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulur.

 

TÜM ÖABT ALAN BRANŞLARINI AÇAN TEK KURUMUZ

Her yıl ÖABT alanında hazırladığımız yüzlerce adayımız arasında bölgesel ve ulusal başarıları ile başarımızı taçlandıran tüm öğretmen adaylarımıza teşekkür ediyoruz

Alanında uzman eğitmen kadromuz ile KPSS’de atanmanızda en önemli alan ÖABT sınavınızda kazanalar arasında olmak için kayıt için acele ediniz.

KPSS ÖABT Sınavı Hakkında Genel BİLGİLER

KPSS-Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. Adayların, KPSS’den almış oldukları puan ile öğretmen kadroları için Millî Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.

 


Puan Türleri için tıklayın.

Soru sayıları ve testlerin cevaplama süreleri aşağıdaki şekilde olacaktır:

Sınavda Uygulanacak Testler

Soru Sayısı

Sınav Süresi

Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60)

120

130 dakika

Eğitim Bilimleri

80

100 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
Alan Bilgisi Testi (40) Alan Eğitimi Testi (10)

50

75 dakika

Değerlendirmede, adayın en az bir ham puanı bulunmayan testlerin ağırlıklandırıldığı puan türleri hesaplanmayacaktır.

 •  ÖABT YAPILAN BRANŞLAR;
  Türkçe,
  İlköğretim Matematik,
  Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji,
  Sosyal Bilgiler,
  Türk Dili ve Edebiyatı,
  Tarih,
  Coğrafya,
  Matematik (Lise),
  Fizik,
  Kimya,
  Biyoloji,
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,
  Yabancı Dil (İngilizce),
  Rehber Öğretmen,
  Sınıf Öğretmenliği,
  Okul Öncesi Öğretmenliği alanlarında yapılacaktır.

NOT: MEB tarafından, ÖSYM’ce ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSS120 puan türü kullanılacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS İlkbahar Dönemi sonuçları kullanılacaktır.

KPSSP120 puanın hesaplanmasında testlerin ağırlığı aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

Genel Yetenek Testi

Genel Kültür Testi

Eğitim Bilimleri Testi

YDS (İlkbahar Dönemi)

KPSSP120

0,15

0,15

0,20

0,50

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS İlkbahar Dönemi sınavı sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanının hesaplanmasını isteyen adayların YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Puan Türleri ve Girilecek Oturumlar

Öğretmen adayları için 2013 yılından itibaren P10 ve P121 olmak üzere iki farklı puan türü hesaplanmaktadır.

P121 puanı; 16 daldaki öğretmenlik için hesaplanan puan türüdür. Bu puan; Genel Kültür-Genel Yetenek+Eğitim Bilimleri+ÖABT bileşenlerinden oluşmaktadır. Yani bu 17 branş mezunu olan adaylar "22 Temmuz 2018 Pazar Sabah saat: 10.00 (Genel Yetenek-Genel Kültür)+ Pazar Öğlen saat: 14.30 (Eğitim Bilimleri)+05 Ağustos 2018 Pazar saat: 10.00 (ÖABT)" oturumlarına katılacaklardır.

P10 puanı; kılavuzda belirtilen 17 branş haricindeki öğretmenlikler için tercihlerde kullanılan puandır. Bu puan; Genel Kültür-Genel Yetenek+Eğitim Bilimleri bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu adaylarımızın 22 Temmuz 2018  tarihinde yapılacak olan 2018 KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Cumartesi Sabah+Cumartesi Öğlen oturumlarına katılmaları yeterlidir.

NOT: KPSS-Öğretmen adaylarının puanlarının (P10 ve P121) geçerlilik süresi 06.07.2012 tarihinden itibaren 2 yıldan 1 yıla düşürülmüştür. Sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerlidir.

KPSS Soru Dağılımı

KPSS Öğretmenlik sınavında, Genel Yetenek bölümünde 60, Genel Kültür bölümünde 60 soru olmak üzere toplam 120 soru bulunur. Sınav süresi ise 130 dakikadır. Eğitim Bilimleri sınavında 80 soru bulunur ve sınav süresi 100 dakikadır.

Eğitim Bilimleri derslerinin konu dağılımları değiştirildi!

Öğretim İlke ve Yöntemleri %20 den %26'ya arttırılmıştır.

Sınıf Yönetimi %5’ten %6’ya arttırılmıştır.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı %5’ten %6’ya arttırılmıştır.

Program Geliştirme %5’ten %6’ya arttırılmıştır.

Öğrenme Psikolojisi %20’den %15’e düşürülmüştür.

Gelişim Psikolojisi %15’ten %13’e düşürülmüştür.

Rehberlik %15’ten %13’e düşürülmüştür.

 

 Uygulanacak Testlerin Kapsamları

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi

Türkçe Öğretmenliği

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)

Alan Bilgisi Testi

%80

 

a)

Anlama ve Anlatma Teknikleri

(%24)

 

b)

Dil Bilgisi ve Dil Bilimi

(%16)

 

c)

Çocuk Edebiyatı

(%8)

 

d)

Türk Halk Edebiyatı

(%8)

 

e)

Yeni Türk Edebiyatı

(%8)

 

f)

Eski Türk Edebiyatı

(%8)

 

g)

Edebiyat Bilgi ve Kuramları

(%8)

2)

Alan Eğitimi Testi

%20

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)

Alan Bilgisi Testi

%80

 

a)

Analiz

(%28)

 

b)

Cebir

(%18)

 

c)

Geometri

(%18)

 

d)

Uygulamalı Matematik

(%16)

2)

Alan Eğitimi Testi

%20

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)

Alan Bilgisi Testi

%80

 

a)

Fizik

(%24)

 

b)

Kimya

(%22)

 

c)

Biyoloji

(%22)

 

d)

Yer Bilimi (Jeoloji)

(%4)

 

e)

Astronomi

(%4)

 

f)

Çevre Bilimi

(%4)

2)

Alan Eğitimi Testi

%20

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)

Alan Bilgisi Testi

%80

 

a)

Tarih

(%28)

 

b)

Coğrafya

(%20)

 

c)

Siyaset Bilimi

(%8)

 

d)

Diğer sosyal bilim alanları

(%24)

 

Sosyal Bilgilerin Temelleri, Sosyal Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji,

 

 

Felsefe, Ekonomi, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sanat ve Estetik,

 

 

İnsan İlişkileri ve İletişim, Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Proje Geliştirme

 

2)

Alan Eğitimi Testi

%20

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)

Alan Bilgisi Testi

%80

 

a)

Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili

(%26)

 

b)

Yeni Türk Edebiyatı

(%18)

 

c)

Eski Türk Edebiyatı

(%18)

 

d)

Türk Halk Edebiyatı

(%18)

2)

Alan Eğitimi Testi

%20

Tarih Öğretmenliği

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)

Alan Bilgisi Testi

%80

 

a)

Tarih Metodu

(%8)

 

b)

Eski Çağ Tarihi

(%4)

 

c)

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

(%10)

 

d)

Orta Çağ İslam Tarihi

(%12)

 

e)

Osmanlı Tarihi

(%14)

 

f)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

(%12)

 

g)

Ortaçağ'dan 20. Yüzyıl'a Dünya Tarihi

(%12)

 

h)

20. Yüzyıl Türk ve Dünya Tarihi

(%8)

2)

Alan Eğitimi Testi

%20

 

Coğrafya Öğretmenliği                   Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)

Alan Bilgisi Testi

 

%80

 

a)

Fiziki Coğrafya

 

(%30)

 

b)

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

 

(%30)

 

c)

Bölgeler ve Ülkeler

 

(%20)

2)

Alan Eğitimi Testi

 

%20

Fizik Öğretmenliği

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)

Alan Bilgisi Testi

 

%80

 

a)

Mekanik

 

(%20)

 

b)

Elektrik ve Manyetizma

 

(%20)

 

c)

Madde ve Özellikleri

 

(%10)

 

d)

Dalgalar ve Optik

 

(%10)

 

e)

Modern Fizik

 

(%20)

2)

Alan Eğitimi Testi

 

%20

Kimya Öğretmenliği

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)

Alan Bilgisi Testi

 

%80

 

a)

Analitik Kimya

 

(%20)

 

b)

Anorganik Kimya

 

(%20)

 

c)

Organik Kimya

 

(%20)

 

d)

Fizikokimya

 

(%20)

2)

Alan Eğitimi Testi

 

%20

Biyoloji Öğretmenliği

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)

Alan Bilgisi Testi

 

%80

 

a)

Hücre ve Metabolizma

 

(%16)

 

b)

Bitki Biyolojisi

 

(%10)

 

c)

İnsan ve Hayvan Biyolojisi

 

(%20)

 

d)

Ekoloji

 

(%10)

 

e)

Canlıların Sınıflandırılması

 

(%8)

 

f)

Genetik ve Evrim

 

(%16)

2)

Alan Eğitimi Testi

 

%20

Matematik Öğretmenliği (Lise)

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)

Alan Bilgisi Testi

 

%80

 

a)

Analiz

 

(%24)

 

b)

Cebir

 

(%16)

 

c)

Geometri

 

(%16)

 

d)

Uygulamalı Matematik

 

(%24)

2)

Alan Eğitimi Testi

 

%20

İngilizce Öğretmenliği

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)

Alan Bilgisi Testi

 

%80

 

a)

Dil Yeterliği

 

(%50)

 

b)

Dil Bilim

 

(%16)

 

c)

Edebiyat

 

(%14)

2)

Alan Eğitimi Testi

 

%20

Dîn Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)

Alan Bilgisi Testi

 

%80

 

a)

Hz. Muhammed’in Hayatı ve Sünneti

 

(%12)

 

b)

Kur’an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama

 

(%12)

 

c)

Temel Dini Bilgiler (İslâm, İman Esasları ve İbadetleri)

 

(%16)

 

d)

İslam Ahlakı, Estetiği ve Felsefesi

 

(%12)

 

e)

Günümüz Türkiye’sindeki İslam Mezhep ve Yorumları

 

(%4)

 

f)

Din Bilimleri (Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Felsefesi)

(%24)

2)

Alan Eğitimi Testi

 

%20

 

Rehber Öğretmen

1) Alan Bilgisi Testi

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

%80

a)

Temel Psikolojik Kavramlar

(%16)

b)

Psikolojik Danışma Kuram İlke ve Teknikleri

(%16)

c)

Davranış ve Uyum Problemleri

(%10)

d)

Bireyi Tanıma Teknikleri

(%10)

e)

Bireyle ve Grupla Psikolojik Danışma

(%10)

f)

Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı

(%8)

g)

Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Araştırma ve Program Geliştirme

(%6)

h)

Meslek Etiği ve Yasal Konular

(%4)

2) Alan Eğitimi Testi

%20

Sınıf Öğretmenliği

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi

%80

a)

Temel Matematik

(%12)

b)

Genel Biyoloji

(%6)

c)

Genel Fizik

(%6)

d)

Genel Kimya

(%6)

e)

Türk Dili

(%12)

f)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

(%6)

g)

Çocuk Edebiyatı

(%6)

h)

Uygarlık Tarihi

(%6)

i)

Türk Tarihi ve Kültürü

(%6)

j)

Genel Coğrafya

(%6)

k)

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

(%8)

2) Alan Eğitimi Testi

%20

Okul Öncesi Öğretmenliği

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi

%80

a)

Okul Öncesi Eğitime Giriş

(%6)

b)

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

(%2)

c)

Psikoloji

(%2)

d)

Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım

(%4)

e)

Anne-Çocuk Beslenmesi

(%2)

f)

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim

(%12)

g)

Yaratıcılık ve Geliştirilmesi

(%6)

h)

Çocukta Oyun Gelişimi

(%4)

i)

Çocuk Edebiyatı

(%4)

j)

Çocuk Ruh Sağlığı

(%8)

k)

Drama

(%4)

l)

Özel Öğretim Yöntemleri II

(%14)

m)

Anne-Baba Eğitimi

(%6)

n)

İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları

(%6)

2) Alan Eğitimi Testi

%20

 

Öğretmen Atamalarında 40 Yaş Sınırı Kalktı Mı?

MEB öğretmenliğe ilk kez atanacaklar için 40 yaş sınırını kaldırdı. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 6 Mayıs 2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11'inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırıldı.

Kaldırılan maddede; "Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda h'len görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz" ifadeleri yer alıyordu.

Her branşın taban puanı, atama döneminde bakanlıkça ilan edilir, bu taban puanlar genel olarak ataması yapılacak öğretmen sayısına ve branşa bağlı olarak değişmektedir.

Atamalar

Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulur.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis