KPSS Öğretmenlik Sınavı Hakkında

KPSS-Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. Adayların, KPSS’den almış oldukları puan ile öğretmen kadroları için Millî Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.

2018-KPSS için Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adayların, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

Puan Türleri ve Girilecek Oturumlar

Öğretmen adayları için 2013 yılından itibaren P10 ve P121 olmak üzere iki farklı puan türü hesaplanmaktadır.

P121 puanı; 16 daldaki öğretmenlik için hesaplanan puan türüdür. Bu puan; Genel Kültür-Genel Yetenek+Eğitim Bilimleri+ÖABT bileşenlerinden oluşmaktadır. Yani bu 17 branş mezunu olan adaylar "22 Temmuz 2018 Pazar Sabah saat: 10.00 (Genel Yetenek-Genel Kültür)+ Pazar Öğlen saat: 14.30 (Eğitim Bilimleri)+05 Ağustos 2018 Pazar saat: 10.00 (ÖABT)" oturumlarına katılacaklardır.

P10 puanı; kılavuzda belirtilen 17 branş haricindeki öğretmenlikler için tercihlerde kullanılan puandır. Bu puan; Genel Kültür-Genel Yetenek+Eğitim Bilimleri bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu adaylarımızın 28 Temmuz  2018 tarihinde yapılacak olan 2018 KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Cumartesi Sabah+Cumartesi Öğlen oturumlarına katılmaları yeterlidir.

NOT: KPSS-Öğretmen adaylarının puanlarının (P10 ve P121) geçerlilik süresi 06.07.2012 tarihinden itibaren 2 yıldan 1 yıla düşürülmüştür. Sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerlidir.

Soru Dağılımı

KPSS Öğretmenlik sınavında, Genel Yetenek bölümünde 60, Genel Kültür bölümünde 60 soru olmak üzere toplam 120 soru bulunur. Sınav süresi ise 130 dakikadır. 

Eğitim Bilimleri sınavında 80 soru bulunur ve sınav süresi 100 dakikadır.

Eğitim Bilimleri derslerinin konu dağılımları değiştirildi!

Öğretim İlke ve Yöntemleri %20 den %26'ya arttırılmıştır.

Sınıf Yönetimi %5’ten %6’ya arttırılmıştır.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı %5’ten %6’ya arttırılmıştır.

Program Geliştirme %5’ten %6’ya arttırılmıştır.

Öğrenme Psikolojisi %20’den %15’e düşürülmüştür.

Gelişim Psikolojisi %15’ten %13’e düşürülmüştür.

Rehberlik %15’ten %13’e düşürülmüştür.

2018 KPSS’de Uygulanacak Testlerin Kapsamları

Genel Yetenek

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Sözel Bölüm

 

%50

Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi

   

ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

   

2) Sayısal Bölüm

 

%50

Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini

   

ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

   

Genel Kültür

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Tarih

 

%45

a) Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal,

   

ekonomik ve kültürel gelişmeler)

 

(%5)

b) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar

   

yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

 

(%15)

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın

 

ortalarına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı’nın

 

sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik

 

ve kültürel gelişmeler)

 

(%20)

d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze

 

kadar Dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar

   

Türkiye’de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

(%5)

2) Türkiye Coğrafyası

 

%30

a) Türkiye’nin fiziki özellikleri

 

(%12)

b) Türkiye’nin beşerî özellikleri

 

(%5)

c) Türkiye’nin ekonomik özellikleri

 

(%13)

3) Temel Yurttaşlık Bilgisi

 

%15

a) Hukuk başlangıcı

 

(%5)

b) Anayasa

 

(%5)

c) İdare

 

(%5)

4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular

%10

 

Eğitim Bilimleri

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)

Öğretim İlke ve Yöntemleri

%26

2)

Sınıf Yönetimi

%6

3)

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

%6

4)

Program Geliştirme

%6

5)

Ölçme ve Değerlendirme

%15

6)

Öğrenme Psikolojisi

%15

7)

Gelişim Psikolojisi

%13

8)

Rehberlik ve Özel Eğitim

%13

Öğretmenlik Alan Bilgisi

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)

Alan Bilgisi

%80

2)

Alan Eğitimi

%20

Öğretmen Atamalarında 40 Yaş Sınırı

MEB öğretmenliğe ilk kez atanacaklar için 40 yaş sınırı kaldırdı. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 6 Mayıs 2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11'inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırıldı.

Kaldırılan maddede; "Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda h'len görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz" ifadeleri yer alıyordu.

Her branşın taban puanı, atama döneminde bakanlıkça ilan edilir, bu taban puanlar genel olarak ataması yapılacak öğretmen sayısına ve branşa bağlı olarak değişmektedir.

Atamalar

Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulur.

2017 KPSS Lisans (Genel Yetenek–Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) Aday Sayıları

 

Pazar Sabah Oturumu

Pazar Öğleden Sonra Oturumu

Cumartesi Sabah Alan Oturumu

Cumartesi Öğleden Sonra Alan Oturumu

 

Pazar Sabah Alan Oturumu

Başvuran Aday Sayısı

 

706.327

 

434.102

 

83.863

 

108.857

 

104.248

Sınava Giren Aday Sayısı

 

664.230

 

412.185

 

75.934

 

99.276

 

93.197

Sınavı Geçerli Aday Sayısı

 

663.940

 

412.139

 

75.907

 

99.262

 

93.178

Sınavı Geçersiz Sayılan Aday Sayısı

 

290

 

46

27

14

 

19

Sınava Girmeyen Aday Sayısı

 

42.097

 

21.917

 

7.929

 

9.581

 

11.051

2017 KPSS Lisans (Genel Yetenek–Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) Testlerinin Ortalama ve Standart Sapmaları

 

Testler

Ortalama

Standart Sapma

Aday Sayısı

Soru Sayısı

Genel Yetenek

20.511

8.766

661.432

60

Genel Kültür

24.010

10.716

658.641

60

Eğitim Bilimleri

33.833

12.499

412.005

80

Hukuk

9.035

6.128

91.353

40

İktisat

9.297

6.006

91.160

40

İşletme

7.603

3.959

90.093

40

Maliye

12.820

7.630

96.903

40

Muhasebe

8.279

6.122

74.657

40

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

7.754

4.236

72.531

40

İstatistik

2.411

1.775

36.447

40

Kamu Yönetimi

11.264

4.965

74.989

40

Uluslararası İlişkiler

6.250

4.091

68.713

40


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis